המקלל האוטומטי 

ל.פעמים, אנו מחפשים קללה שמתאימה
ב! מקרה של תקלה המקלל האוטומטי יכול להציל אותכם

!!!תנו לו למצוא את מיתב ההצעות שלו בנושא זה או לחילופין למצוא בעצמכם את המתאימה ביותר